Ilıcasu Köyü......Gediz - KÜTAHYA
 
  Ana Sayfa
  Ilıcasu Köyü'nün Haritadaki Yeri
  Kövümüz-Genel Bilgiler
  Ilıcasu Kövü Lügadı
  => a-b-c-ç-d-e-f
  => g-h-ı-i-k-l
  => m-n-o-ö-p-r-s-ş
  => t-u-ü-v-y-z
  => Koyde Kullanilan Lakaplar
  Kövümüz ve İysan.ları-Resimler
  Kövümüzün Ozanları
  Ilıcasu İlkokulu
  Ziyaretşi defteri
  İletişim
  ziyaretçi sayısı
  siteyi beğendiniz mi?
  Kim Nerede ve Ne Yapıyor
  Dost ve Kardes Siteler
  Duyurular
g-h-ı-i-k-l

 

 1. Ga_deş Kardeş
 2. Ga_gı kargı 
 3. Gaaga karga (mustafa kuş)
 4. Gaanı kağnı ganı dekeri oku ganadı
 5. Gaba (et) kalça 
 6. Gaba yel lodos 
 7. Gaba_mak kabarmak tüyleri kalkmak efelenmek horazlanmak
 8. Gabaç= gabeç meşe ağacı
 9. Gabeet kabahat 
 10. Gabıklı sünnet olmamış
 11. Gaç aman deyen Bırak allanı sevesen
 12. Gaçık deli 
 13. Gaç-ıl-ın çekil-in 
 14. Gadef kadayıf 
 15. Gadem kadem uğur
 16. Gademola kadim ola üzerinde eskisin
 17. Gaga çocuk dilince yumurta (mustafa kuş)
 18. Gaggıbilavguşu baykuş (reyhan-erdem) 
 19. Gahar lı kahır lı 
 20. Galaba kalabalık  
 21. Galbır kalbur  
 22. Galemtıraş kalem açacağı 
 23. Galender kalender alçak gönüllü gösterişsiz
 24. Galey ci kalay cı 
 25. Galıp kalıp sabın galıbı
 26. Gali artık
 27. Galtaban namussuz şarlatan
 28. Galtak kaltak orospu,bisiklet oturağı.
 29. Gama kama 
 30. Gaman çoman karman çorman 
 31. Gambır kambur 
 32. Gamet etmek kamet etmek
 33. Gan.ırmak Zorlayarak sökmeye çalışmak
 34. Gana gana içmek Kana kana içmek
 35. Ganare- Ganere ci kanara kesimevi ? Kanara cı?  (şeref akgün) 
 36. Ganaviçe Yastık oyası diyebiliriz
 37. Gancık dişi 
 38. Gandıralı 
 39. Ganel kanal 
 40. Ganepe kanepe  
 41. Ganmak aldanmak doymak
 42. Ganta_ kantar
 43. Gap gacak Mutfak eşyaları
 44. Gapperif kahpe herif 
 45. Gar(ı)ca ufak nohut (reyhan-erdem) 
 46. Gara ciddini Bütün gücüyle zorlayarak
 47. Gara doğram Hayvanın sokum bölümündeki sinirsiz et
 48. Gara zornan Zoru zoruna
 49. Garaaca orta boy
 50. Garaamak küsmek 
 51. Garabasan Kötü düş
 52. Garagazoz Kola
 53. Garaguş kartal
 54. Garalık okul önlüğü
 55. Garan.nık karanlık
 56. Garan.tı karartı 
 57. Garanfil Bir çiçek
 58. Garatavan Evin tavanı altında kalan bölüm, tavanarası
 59. Gareç kara ağaç 
 60. Garı-gaala kadın-kadınlar
 61. Garık göveri garıı (reyhan-erdem) 
 62. Garılmak bulaşmak rahat vermemek başını garılmak
 63. Garın işkembe (reyhan-erdem) 
 64. Garıngolan.ı semeri tutan hayvanın karnına bağlanan kemer
 65. Garsambalık karışık kalabalık
 66. Gaş biyo çekil (reyhan-erdem) 
 67. Gaş Kaş raf ,hafif yükselti;geren meldimen danacı gaşı
 68. Gaşşım kardeşim 
 69. Gatfe kadife 
 70. Gatır katır  
 71. Gavara osuruk palavra,gürültü patırtı
 72. Gavca yılan derisi.zayıf.hafif.boş yılan gavcarı (reyhan-erdem) 
 73. Gavcıklamak avuçlamak (reyhan-erdem) 
 74. Gave kahve
 75. Gavgımak zıplamak
 76. Gavıl laşma kavil leşme söz leşme
 77. Gavınoz kavanoz  
 78. Gavırma kavurma 
 79. Gavız kavuz kurumuş yaprak
 80. Gavi Eğimli, sert sanırım
 81. Gavkı kabuk 
 82. Gavlamak derisi kalkmak dökülmek
 83. Gavlıç fıtık 
 84. Gavram bi kavram kendir soydum
 85. Gavzamak bakmak,korumak (sezer kuş) 
 86. Gayar lamak nal değiştirmek küfretmek
 87. Gayıl oomak-oomamak Razı olmak yada olmamak
 88. Gayınna kayınvalide
 89. Gayınta kayınbaba (reyhan-erdem)
 90. Gayır kalın ince kum
 91. Gayırmak endişelenmek,bakmak,korumak
 92. Gayış kemer pontül patoz gayışı
 93. Gaymak gibi bembeyaz
 94. Gayme para, kaime 
 95. Gayran orman içinde geniş düz alan
 96. Gayve Kahve, kahvehane
 97. Gazaya saban
 98. Gazdaklamak boynuzlarıyla süsmek
 99. Gazıntı kazıntı te_ne gazıntısı evin en küçük cocuğu anlamına da gelir
 100. Gazorat kazulat  
 101. Ge bi gelsene
 102. Ge cibişim (ge çepişim olabilir mi?) Keçi çağırma (reyhan-erdem) 
 103. Ge çay söliyen
 104. Ge gıdıgıdı-ge gıdiğim (kudik farsça köpek demek) köpek çağırma(reyhan-erdem) 
 105. Ge kırim (ker farsça eşek demek) eşek çağırma(reyhan-erdem) 
 106. Ge pişi pişi-ge pişem (pisik farsça kedi demek) kedi çağırma(reyhan-erdem) 
 107. Gebe hamile
 108. Gebee_ geber
 109. Geçitlik avladan geçmeye ayrılan bölüm
 110. Gegust keçi kovalama (reyhan-erdem) 
 111. Gelbe_ çapası Gelberi, bir tür çapa
 112. Gelingız evi
 113. Gelip batır-gidip batır- oynıyıp batır : işin sürdürüldüğü sırada söylenir
 114. Geme keme büyük fare
 115. Gen.  Ekilmemiş
 116. Geren evin dışarıyı gören gerili bölümü
 117. Geri kağnının içine saman doldurmada kulanılan çuha
 118. Geştim ben Vazgeçtim
 119. Geştim u beşten o durumdan vazgeçtim anlamında
 120. Gevciklemek Ağızda çiğneyip ezmek
 121. Geven otu 
 122. Geycek Giysi
 123. Geycek yümek giysi,çamaşır yıkamak
 124. Gezem Doğurmamış keçi sanırım
 125.  kız napyon gı
 126. Gıdım gıdım Küçük küçük parçalar halinde vermek
 127. Gıdik köpek  
 128. Gıldırgıcık gereksiz
 129. Gılibik kılıbık 
 130. Gıligıli ardıç ağacının meyvesi
 131. Gıllensimemek önemsememek umursamamak
 132. Gıpgıp gözünü sıksık kırpan gıpık gözlü
 133. Gıpış gıpış 
 134. Gır bozkır beyazımsı renk
 135. Gıraa kırağı (reyhan-erdem)
 136. Gıramık böğürtlen 
 137. Gıran salgın hastalık
 138. Gıran. Kıtlık kıraç(reyhan-erdem) 
 139. Gırannık kökünü gırannık giresce
 140. Gırevet kravat 
 141. Gırılmış gibi Saldırırcasına
 142. Gırkık kırpık kırpılmış olan,kırpma aracı
 143. Gırkmak kırpmak 
 144. Gırma kırma melez
 145. Gırnap kınnap sicim
 146. Gırnata Bir çalgı sanırım
 147. Gışdonu   iç çamaşırı
 148. Gıvrak kıvrak, eskiden kullanılan siyah kadın pardesüsü diyebiliriz
 149. Gıyge bi Kenara çekil
 150. Gıymaklı-Gıymaklısıoomak Kıymetli
 151. Gıymık Odunun küçük parçaları
 152. Gıynaşmak  yerine göre hareket yerine göre şımarıklık etmek. Le bi du giynasip durma!!!
 153. Gıysı   kıyısı kenarı (reyhan-erdem) 
 154. Gidişgen   ısırgan
 155. Gidişmek   kaşınmak
 156. Gobaamak Kabarmak
 157. Gobak kozalak haşeş gobaa, çam gobaa
 158. Gobaşmak kubaşmak, yardımlaşma
 159. Gobat kubat, kaba biçimsiz
 160. Goburaklı Gösterişli
 161. Gocamak-gocalmak yaşlanmak (reyhan-erdem) 
 162. Gocu- Gocuman kocaman  
 163. Gocusadeç Esaslı arkadaş, dost annamında kullanılır.
 164. Gocuk-montgomer 
 165. Goçan koçan mısır goçanı
 166. Goçsamak Koyunların çiftleşmesi için kullanılır
 167. Godeş ermenice pezevenk 
 168. Golanguşa çocukları sırtta taşımak için yapılan örgü ip. (mustafa kuş)
 169. Goley kolay 
 170. Gon.şu komşu
 171. Goolaşmak Arkasından konuşmak
 172. Gopca kopça 
 173. Gorcu   korucu gorcu seleeddin
 174. Govgeçvemek 
 175. Govcu fitneci, Gov geçveren
 176. Govet-li kuvvet li 
 177. Goya Güya
 178. Goyak koyu renkli etkili iki dağın birleştiği çukur yer :goyak gırmızı goyak kölge
 179. Goyvemek Bırakmak(reyhan-erdem) 
 180. Göbei düşmek Ağır kaldırınca olur
 181. Gön Deri
 182. Göönek Gömlek, göynek iç çamaşırı
 183. Götcebi pantolonun arka cebi
 184. Götdeş peşinden ayrılmayan  yalaka
 185. Götdöşşe   minder (şeref akgün)
 186. Göveemek Yeşillenmek
 187. Gövem  
 188. Gövemlik   mezarlık (reyhan-erdem) 
 189. Göveri sebze
 190. Göveş   topraktan pişirilmiş yemek kabı
 191. Gövlemek boğasama isteği (inek için)
 192. Göynük açık alan sanırım
 193. Gözdeydirmek   nazaretmek (reyhan-erdem) 
 194. Gözilmek nazar (reyhan-erdem) 
 195. Göze_ geniş aralıklı elek
 196. Gözlerinibeleetmek kızmak
 197. Gözme   gözleme
 198. Gözünübi kakcek 
 199. Guduruk azgın
 200. Guguşum kumru (reyhan-erdem) 
 201. Gukumavguşu gibi düşünceli
 202. Gulacık kulakçık ocakbaşında çeşitli araçlar koymaya yarayan kovuk
 203. Gulle   gülle >yuvarlak taş
 204. Gulp kulp (kolpas yunanca)
 205. Gulunç-Gulunçgırmak 
 206. Gumbalanıpgitmek Dürlenip gitmek
 207. Gunda kunda büyük zehirli örümcek
 208. Gunduz kunduz, su borularında oluşan yosun(reyhan-erdem) 
 209. Gurabe kurabiye 
 210. Guranegibi Çok zayıf olana söyleniyor sanırım
 211. Gurba kurbağa 
 212. Gurdazıbalamak Kaybolan hayvan için yapılır (reyhan-erdem) 
 213. Gurk kuluçka veya (gurk tavık) kuluçka olmuş tavuk
 214. Gurum baca pisliği
 215. Gurum-Gurumlanmak Havalı duruş, Havalanmak
 216. Gusunare gusulhane, oda banyosu
 217. Guşane içinde çeşitli şeyler pişirmeye yarayan kap
 218. Guşbidesi Bir çeşit bitki
 219. Guymak koymak sokmak
 220. Guyrukmili traktörün arkasında bulunan iş mili
 221. Guz Kuzey,güneş görmeyen,kuytuda kalan kısım
 222. Guzgun kuzgun kara karga
 223. Guzu göbei Bir tür yer mantarı
 224. Guzugula Bir çeşit bitki
 225. Guzune kuzine 
 226. Gücük küçük  
 227. Gücüzmek eziyet etmek (reyhan-erdem) 
 228. Güğüm su kaynatmakta kullanılan kap
 229. Gülcegoyvemek kahkahayla gülmek (reyhan-erdem) 
 230. Gülcenidutamamak kahkaha atmak (reyhan-erdem) 
 231. Gülibik İbiği sarkık olmayan tavuk yada horaz
 232. Güme Bostan barakası
 233. Güneç-mintak güneş bulaşık deterjanı
 234. Güneşlik tül perde
 235. Günnüş küçük sinek
 236. Gürdükmek kediler için üreme isteği
 237. Gütmek otlatmak, İnek, goyun, keçi gütmek
 238. Güvey Damat
 1. Ha_man harman 
 2. Haavız hafız  
 3. Habba Çocuk dilinde yiyecek (Mustafa Kuş) 
 4. Habırakış kışKöpeğin saldırıya geçmesi için söylenir
 5. Haden.di hadi bakalım (Mustafa Kuş) 
 6. Hadendibakam hadi bakalım  (Mustafa Kuş) 
 7. Hadestenbe 
 8. Hadeyinceolmaz zaman gerekir anlamında
 9. Hak mal paylaşımında Payına düşen miktar
 10. Hamalat kaba (hamarat olabilir mi?) (Burcu Akgün)
 11. Hamamlık banyo
 12. Hamıraşı ev makarnası
 13. Hamırısgıranı hamur spatulası
 14. Hamır hamur 
 15. Hampa beleş, kolay elde edilebilen.
 16. Hampacı beleşçi 
 17. Han bakam hadi bakalım
 18. Han.ıya keşke, nerede
 19. Han.ı hani  
 20. Hara_ Hara_çuvalı Büyük çuval ((Emrah Oruç))
 21. Haran.nı İki kulplu tencereden büyük kazandan küçük kap
 22. Hartdak birdenbire,sert bir biçimde
 23. Hartosmartos birbirine girmiş şekilde
 24. Haşeş haşhaş haşeş gobaı
 25. Hatar odun için üst üste dizilmiş yığın
 26. Havas lı (etmek) heves 
 27. Havıyagaldırmak yukarı kaldırmak
 28. Havız havuz 
 29. Havla helva köpük gırmızı çıtır (susamlı) havla
 30. Havlı havlu el hamam havlısı
 31. Haybatçı kandırıkçı-haybatçı yası
 32. Henkçıkaatmak eğlence yaratmak
 33. Henk eğlence 
 34. Heyheynemek Çobanın sürüsünü toplama ünlemi
 35. Hımbıl rahat hareket edemeyen
 36. Hın.lamaz tınlamaz aldırmaz
 37. Hışır çok küçük olmamış kavun
 38. Hıyallamak fark etmek - hıyallatmadan gaçam dedik emme oomadı
 39. Hobbala (bala bala) 
 40. Hocokuma  
 41. Hol-Holluk fol-folluk tavukların yumurtaladığı yer
 42. Hopcuklamak yukarı çıkmasına yardım etmek
 43. Hoppacık 
 44. Hoppala bebekler için asılan yaylı hoplama aracı
 45. Horaz(foraz) horoz 
 46. Hönkürmek ağlamak içini çekerek hönküre hönküre alıyyo
 47. Höpletmek 
 48. Höpürdetmek  
 49. Hördümboğazlı Yedikçe yiyen, obur galiba
 50. Hörügeşmek Çok makbule geçmek (hora geçmek)
 51. Hös öküzleri durdurma komutu
 52. Hunbak şuna bak (Reyhan-Erdem)
 53. Hüm kabaca evet
 1. Ib(ı)rık   ibrik 
 2. Ibıdikgıbıdik etmek
 3. Iddıkmıddık çekmek sayışma
 4. Ifak ufak 
 5. Ilbıda labada (Reyhan-Erdem)
 6. Ilgın su kenarlarında yetişen bir tür ağaç
 7. In.gırzın.gır ıvır zıvır 
 8. In.gırdamak söylenip durmak
 9. Intırka entrika 
 10. Irıspı 
 11. Irlamak sallamak
 12. Irlanmak sallanmak
 13. Irmızan ramazan
 14. Iscak Sıcak
 15. Isgıran spatula
 1. İddirsei gözde çıkan çıbanımsı
 2. İdiriz (Emrah Oruç) 
 3. İğ
 4. İiii devam edin gali 
 5. İldirmek değdirmek, isabet ettirmek
 6. İlenç beddua 
 7. İleşbe_-leşbe_ rençper, çiftçi
 8. İlevye levye 
 9. İlistir kevgir, büyük süzgeç
 10. İlman (havut-üçbaş) sıcak su havuzu (kaplıcalar olduğu için)
 11. İlmancı dömet çıkaran kişi
 12. İlmek değmek, dokunmak
 13. İlmik düğüm
 14. İlmon limon 
 15. İlyen   leğen 
 16. İnekyağı tere yağı
 17. İnekmemesi çiyan
 18. İngildemek sallanmak
 19. İngilizkülodu çuhadan yapılan bir çeşit erkek pantolonu
 20. İremetlik rahmetlik 
 21. İrkmek biriktirmek
 22. İşdanmıyvemek Boşlamak, boşvermek
 23. İygali be Yeter artık
 24. İydirgeç tahterevalli (Reyhan-Erdem) 
 25. İyelemo.sun vallahi(Reyhan-Erdem) 
 26. İysoyu   iyice (Reyhan-Erdem) 
 1. Ka_pız karpuz 
 2. Kafakahadı nc 
 3. Kahat kağıt  
 4. Kak Meyvelerin kurutulmuşu,
 5. Kakdır-katdır itele
 6. Kakılı Fazla miktarda olan
 7. Kaklama Meyveleri ikiye ayırma
 8. Kakmak Gagalamak, bir nesneyi toprağa çakmak
 9. Kaltak bisiklet oturağı
 10. Kansırık-Kansırmak Balgam- Balgam çıkarmak (mustafa kuş)
 11. Kapaksız yaramaz
 12. Kapıt Kaput
 13. Kasa römork
 14. Kasnak sini altlığı
 15. Kaykılmak Dikleşmek, dik durmak
 16. Kaypak- Kıypak kaygan
 17. Kayrak yassı taş
 18. Kayran Verimsiz toprak-bir yer adı
 19. Ke_piş kerpiç 
 20. Ke’lik palazı Keklik yavrusu
 21. Kekeç   mustafa kuş çekiç. Konuşma problemi olan?
 22. Kele boğa tosun 
 23. Kelek kavun
 24. Kelem lahana
 25. Keler (gayakenarı) Gaya keleri olabilir-kertenkele
 26. Kelte_ büyük sele
 27. Kendir kenevir 
 28. Kependi avlıya inme merdivenini kapatan kapak
 29. Kepez tepe kuytu yer
 30. Kepeze kepaze utanmaz rezil
 31. Kepiden kerpeten 
 32. Kerhanecilesizi 
 33. Kerkik 
 34. Kerkme 
 35. Kertik çentik gedik
 36. Kes iri saman-kesli gemek patozun samanlı gemesi
 37. Kesdene kestane 
 38. Keseyoğurdu süzme yoğurt
 39. Kese_ keser 
 40. Kesek 
 41. Kesgi keski 
 42. Kesim ormanda ağaç kesme işi
 43. Kesyen fare
 44. Kevçilemek- Gevciklemek Ağızda çiğneyip ezmek (ali dinçer)
 45. Kılçanlı
 46. Kıldon çuhadan yapılan pantolon
 47. Kırigah Eşek kovalama ünlemi
 48. Kıri eşek (Reyhan-Erdem)
 49. Kısım avuç bi kısım leplebi
 50. Kıskıs cimri 
 51. Kıtir kısa boylu bacaksız
 52. Kıypıncak kaygan (Şeref Akgün) 
 53. Kiloş etek 
 54. Kinayine 
 55. Kirman kirmen 
 56. Kolanyağı kolonya 
 57. Konguregurmak birisi hakkında organize işler düşünmek
 58. Kopa bardak
 59. Kordele kurdela 
 60. Korniş 
 61. Kostak lamak boynuzlama (Reyhan-Erdem) 
 62. Köken bostan dalı
 63. Köme küme 
 64. Kömeç Aynı yerde kümeli
 65. Kömeleşme kümeleşme 
 66. Köplü köprü 
 67. Kösemen kılavuz
 68. Kösnük çiftleşme zamanı gelmiş hayvan (eşekler için)
 69. Köstemek eşekler için üreme isteği
 70. Köstübek köstebek 
 71. Köstüre tahta rendesi (kystra yunanca)
 72. Köv   yavuz erdem köy
 73. Kumpür patetes
 74. Kutur çap ağaç kuturu
 75. Küllük dömet çıbığı yakılan yada kül dökülen yer
 76. Künah Günah
 77. Künk toprak su borusu
 78. Küpecik küp küpecik gibi: karnı büyük
 79. Kür böğürtlen yetişen ağaççık kürlü ta_la
 80. Küreş güreş 
 81. Küsgen küsmeyi huy haline getirmiş olan
 82. Küskü sivri demir
 83. Küstüre ksystra yunanca) bileme çarkı uzun rende
 84. Küşne   kara burçak
 1. Laf değersiz söz  ölü molur ? Laf!
 2. Laklama pantalonun ön kısmı,düğmeli bölüm
 3. Lapcın ağızlı
 4. Lapcın ayakkabı türü 
 5. Laşka laçka 
 6. Laylon   naylon 
 7. Lenger 
 8. Lere lira 
 9. Löbet nöbet 
 10. Lök macun
 11. Lökgası (macun gibi bi yere yapışan) sürekli oturan (Reyhan-Erdem) 
 12. Löküs lüks lambası
 13. Löp iri ve yumuşak
 14. Löplem bi löplem
 15. Lüle sigara ağızlığı
 16. Lüpletmek 
 17. Lüzomsuz lüzumsuz
 
  INFOMELDUNG_LOGINBOX  
Reklam  
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=